”I den inre komplexitetens tecken – med fokus på utforska vår vilja att driva förändring och vuxenutveckling”

Sergio

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 22/11/2017
17:30 - 21:00

Plats
Myntet

Kategorier

Varmt välkomna till en kväll i den inre komplexitetens tecken – med fokus på utforska vår vilja att driva förändring och vuxenutveckling!
Ekonomen och Komplexitetsforskaren Brian Arthur vid Santa Fe Institute sade nyligen att ”all the interesting things happen between the highly ordered state and the highly chaotic state” samt att han kopplar ihop den Tantriska filosofin med vår vilja att göra saker bättre: ”According to the Tantric philosophy we are not here to do good, but to live life” samt att ”If you are an authentic being, there is no need to be good”. Många andliga mästare säger också att de flesta i väst är drivet av ett starkt överjag och dåligt samvete vilket är det som driver oss till att vilja göra saker och ting bättre. För många av oss som är med i SoL är just intresset för att påverka världen stort. Hur skulle vi leva och verka om vi inte hade den kompensationsmekanismen? 
För er som är intresserade medvetande-utveckling är kvällen också en möjlighet att utforska din egen subjekt-objektsrelationen till dig själv och dina drivkrafter och att förstärka ditt vittnesperspektiv. Under kvällen kommer vi växla meditation med utforskande i små grupper av två och två eller tre och tre. 
Arrangörer: Lotta Lovisa Alsén och Nils Joneborg 
Lotta Lovisa har en lång bakgrund inom inre och yttre transformation, djupare reflektion och komplexitet. 2002 skrev hon boken Don’t Panic med Troed Troedson byggd på komplexitet och har både före och efter startat och drivit företag. Lotta Lovisa har dessutom bott 15 år i San Francisco och Los Angeles där hon har utforskat de flesta visdomstraditionerna och håller idag kurser för en djupare kvinnlig ledarutveckling som även inkluderar vuxenutveckling. Hon har hållit kurser i meditation och yoga de senaste tio åren och är dessutom student sedan fem år tillbaka inom Diamond Approach, ansedd att vara en av världens mest integrerade personutvecklingsskolor som använder inquiry som huvudverktyg. 
Nils Joneborg är läkare, specialist i psykiatri och meditationslärare och stödjer som konsult ledare och organisationer att bli mer medvetna/medkännande. Nils expertis inkluderar hur samverkan mellan det inre klimatet och yttre omständigheter skapar blomstring eller stagnation. Vidare hur människa & organisation kan utvecklas genom kontemplativa metoder mot större integrering, medkänsla och visdom. Men också att helhet, medkänsla och närvaro är grunden för all medicinsk behandling. Nils besitter en djup förståelse för hur läkning av djupare liggande trauma ofta är en förutsättning för ökande medvetenhet och erfarenhet från olika av de visdomstraditioner som arbetar med ”Non ordinary Coscioussness” som grund för utveckling
Varmt välkomna till en förhoppningsvis transformerande kväll i det inre och yttre!