”A sustainable Baltic sea. Östersjöns framtid – Från Ego till Eco. Personlig och systemisk transformation”

Sergio

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 14/03/2018
17:30 - 21:00

Plats
Briggen tre kronor, Skeppsholmen

Kategorier

Välkommen till en kväll att utforska viljan att kollektivt samarbeta för att lösa gemensamma utmaningar.  Hur når vi den djupa drivkraften som bland annat ”Teori U” försöker utveckla?  Denna kväll använder vi de gemensamma utmaningarna inom Östersjöregionen som utgångspunkt. 

 

I en tid då utmaningarna blir för stora och komplexa finns det tendenser att ”gå inåt” och begränsa engagemang för internationellt samarbete och tänka på nationella intressen. Inte många vet att det pågår ett intressant experiment i Europa – EU söker nya sätt att fostra samarbete i de s.k. EU Makro-Regionala Strategier. I nuläget finns det fyra makro-regioner i Europa som själva bestämmer gemensamma prioriteringar och hittar nya sätt att samarbeta kring de utmaningar som är relevanta i respektive region. Meningen är att dessa strategier ska bygga på Multi-Level Governance-principen, och arbeta tvärsektoriellt för att undvika ”silo-syn” på gemensamma utmaningar, utifrån principen ”Three NO’s” (no new legislation, no new institutions, no funding).
Östersjöstrategin (The EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) lanserades 2009 som den första av fyra makroregionala strategier. Här ser vi ett gigantiskt laboratorium för något som inte fanns förut – länder och aktörer samarbetar frivilligt, självorganiserande, oftast utan formellt politiskt stöd, med att lösa gemensamma problem med befintliga ”medel”. Vad krävs det för engagemang för att detta ska lyckas? Hur kan man arbeta för att koordinera sektorer, medlemsstater, regeringar och finansiella program? Hur behöver man tänka och agera för att behålla både nationella och transnationella perspektiv? Vem bär ”yttersta ansvaret” för att systemiska och hållbara lösningar ska finnas och verka?  Vilka andra viktiga frågor finns som kräver samarbete på olika nivåer?
Som inspiratörer har vi bjudit in bl a Anders Bergström, Föreningen Norden i Sverige, med ett EU uppdrag inom Östersjöstrategin – att koordinera samarbete mellan 8 länder, beträffande bl a  utbildning/forskning,  Anders Mannesten, VD Briggen Tre Kronorsom seglar för Östersjön med stöd från Stiftelsen Hållbara Hav, med uppdrag att sprida information vid hamnbesök runt Östersjön om vad var och en kan göra för att minska miljöbelastningenoch Amanda Högdén, fd Briggen-seglare. Och vi får ta del av deras tankar och erfarenheter.

Under kvällen kommer vi också att ge tid att reflektera och samtala utifrån kvällens tema och inspiration.

 

 
Datum: Onsdagen den 14 mars 2018
Tid:      18:00-21:00 (mingel  17:30 – 18:00) 
Plats:    Briggen tre kronor, Kolskjulet, Örlogsvägen 11, Kastellholmen i Stockholm.
T-bana: Närmaste T-bana är Kungsträdgården med byte till buss 65 till Skeppsholmen (byte till buss 65 kan även göras vid T-centralen)

OBS vi kan vara max 35 personer!

http://www.briggentrekronor.se/nyheter/valkommen-till-hallbarahav/